Vlaamse Regering geeft cadeau aan bedrijven op kap van Izegem!

December 6, 2019
admin

Door een stevig cadeau aan de bedrijven vanuit de Vlaamse regering verliezen de Vlaamse steden en gemeenten maar liefst 13 miljoen euro aan inkomsten. Voor Izegem gaat het om meer dan 250 000 euro euro. “De Vlaamse regering schuift de gevolgen van haar keuzes af op ons.” zegt Justine Hollevoet. “Deze beslissing is een slag in het gezicht van Izegem en haar inwoners .”

De Vlaamse overheid heft onroerende voorheffing op gronden en gebouwen en op het kadastraal inkomen op materieel en outillage. Dit zijn onder meer koeltogen, machines of leidingen van industriële bedrijven. Via de opcentiemen ging een deel van deze inkomsten naar onze steden en gemeenten. De Vlaamse overheid nam de afgelopen jaren verschillende stappen om deze belasting af te bouwen. Sinds 2008 krijgen bedrijven onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling bij investeringen in nieuwe machines. In 2013 werd deze korting nog uitgebreid. De vorige Vlaamse regering besliste om dit met een overgangsmaatregel te compenseren. Deze maatregel loopt nu af en de huidige regering schuift de belastingkorting voor bedrijven nu definitief en volledig door naar de gemeenten.

“Dit is een kaakslag voor Izegem,” zegt Justine Hollevoet. “Hierdoor zal Izegem moeten gaan besparen. Als de Vlaamse regering graag cadeaus wil uitdelen aan industriële bedrijven moeten ze dit voor eigen rekening nemen, in plaats van de factuur opnieuw naar de gemeenten door te schuiven. Net als alle lokale besturen is Izegem op dit moment druk in de weer met het opmaken van een meerjarenbegroting maar zal de meerderheid dus minder kunnen investeren. Het meerjarenplan komt pas volgende week op de gemeenteraad, maar ik had die 250 000 euro graag besteed aan extra ondersteuning voor het Huis van het Kind, onze Izegemse verenigingen en onze activiteiten binnen het sociaal huis.”

Voor Izegem gaat het om 258 206,53 euro verlies. “De regering zegt dit verlies op te vangen door de extra middelen die ze in het Vlaamse regeerakkoord uittrekt voor het behoud van open ruimte, maar dat fonds was er net om Izegem. extra te ondersteunen. Nu blijkt dat er voor Izegem niks van die ondersteuning in huis te komt”, aldus Justine Hollevoet.

Geen reacties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Gemeenteraadslid Izegem Provincieraadslid West-Vlaanderen
Zekerheid. Voor Izegem en onze provincie.