Naar een nieuw subsidiereglement flankerend onderwijsbeleid

October 24, 2019
admin

Onze provincie wil stimuleren, ondersteunen, regisseren en samenwerken binnen het brede domein van onderwijs. Ze doet dit door netwerken op te zetten, opleidingen te organiseren, maar ook door het uitreiken van subsidies, onder andere via het provinciaal reglement inzake subsidiëring van projecten flankerend onderwijs.

Mijn tussenkomst tijdens de provincieraad van 24 oktober 2019

Via dit subsidiereglement kunnen onderwijsinstellingen, feitelijke verenigingen, vzw’s, openbare instellingen en lokale besturen projecten indienen met een maximum van 25000 euro per project. Het project moet steeds aan één van de volgende vier doelstellingen voldoen:

  • Het stimuleren van STEM/STEAM – onderwijs
  • Het bevorderen van de gekwalificeerde uitstroom
  • Het stimuleren van een positieve studiekeuze
  • Het bevorderen van de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt

Tot op heden werd gekozen om het stimuleren van STEM/STEAM – onderwijs als prioritaire doelstelling te formuleren. De projecten die de voorbije jaren werden goedgekeurd zijn dan vooral ook te vinden onder deze doelstelling, waardoor we een divers aanbod van STEM en STEAM zien in verschillende onderwijsvormen en onszelf misschien wel een voorloper kunnen noemen wat betreft STEM en STEAM. Ik durf dus te stellen dat we onder ander dankzij dit subsidiereglement de minimale basis hebben bereikt rond STEM en STEAM in het onderwijs. Al blijven er natuurlijk wel nog uitdagingen liggen bij bepaalde doelgroepen zoals meisjes en leerlingen uit het BSO en zal een blijvende aandacht voor dit thema nodig zijn.

Tijd voor een vernieuwd subsidiereglement

Nu hebben we wel nog drie andere doelstellingen geformuleerd binnen dit reglement die volgens mij wel ook een grote meerwaarde hebben binnen het onderwijs en in ruimere zin op onze arbeidsmarkt en onze economie. Vandaag stelde ik de vraag aan onze gedeputeerde Sabine Lahaya – Batteu op welke manier de provincie wil inzetten op deze doelstellingen.

De gedeputeerde kon me vertellen dat de nood naar de ondersteuning van projecten STEM en STEAM nog steeds groot is, maar ze begrijpt dat er meer aandacht kan besteed worden aan de andere doelstellingen.

De komende legislatuur zal het subsidiereglement herbekeken worden. Ik hoop dat we de discussie opnieuw kunnen doen om alle doelstellingen op een evenwaardige lijn te plaatsen en op deze manier meer en op een bredere manier projecten kunnen subsidiëren.

Wie meer info wenst over dit subsidiereglement kan hier alle info terug vinden.

Geen reacties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Gemeenteraadslid Izegem Provincieraadslid West-Vlaanderen
Zekerheid. Voor Izegem en onze provincie.