Een betere ondersteuning voor ouders tijdens de zwangerschap

October 22, 2019
admin

De thuissituatie van een kind is cruciaal voor zijn gezondheid en ontwikkeling. En dan hebben we het niet enkel over de opvoeding. De zwangerschap en de periode vlak na de geboorte zijn net zo belangrijk. Omdat sp.a iedereen kansen wil geven, los van waar je wiegje staat, vragen we de opstart van een netwerk perinatale zorg.

Dit perinataal netwerk kan een eerste concrete actie zijn van het samenwerkingsverband binnen het Huis van Kind. De missie van dit netwerk is om een een brede waaier (zorg-)specialisten samen te brengen om toekomstige ouders de allerbeste begeleiding te geven.

De begeleiding van ‘kwetsbare’ kinderen is essentieel om te vermijden dat ze in een vicieuze cirkel terechtkomen. Terwijl die begeleiding vaak pas start als het kind geboren is, onderstrepen alsmaar meer studies het belang van zorg voor de geboorte – perinatale zorg. En die gaat verder dan de medische mogelijkheden om vroeggeboorte of eventuele andere problemen op te sporen. Er is ook nood aan een sociaal netwerk dat de toekomstige moeders én vaders van nabij kan opvolgen tijdens de zwangerschap.

Vandaar dus onze vraag om vanuit het samenwerkingsverband van het Huis van het Kind verschillende experts samen te brengen: sociale diensten van zowel OCMW, CAW als ziekenhuis, Sociaal Huis Kind en Gezin, de mutualiteiten, huisartsen, vroedvrouwen, thuisbegeleidingsdiensten, ’t Kringske…  De professionele samenwerking tussen die partners, elk met hun eigenheid, zorgt voor expertise en competenties. Door de koppen bijeen te steken, krijgen ze een overzicht van de bestaande perinatale dienstverlening en kunnen ze eventuele hiaten opsporen.

We stellen ook een eerste project voor naar voorbeeld van het perinatale netwerk in Roeselare namelijk de opmaak van een doorverwijzingsplan. In dit plan maken de bovenstaande actoren duidelijke afspraken om bij de aanmelding van een mogelijke kwetsbare situaties door te verwijzen naar de nodige partners. Zo zorgt bijvoorbeeld een huisarts bij de eerste vaststelling van de zwangerschap dat er indien nodig ook contact wordt opgenomen met de sociale dienst van het OCMW, maar dat ook he ziekenfonds op de hoogte wordt gebracht,… en zo het onmiddellijk een ondersteuningsnet wordt gecreëerd.

Geen reacties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Gemeenteraadslid Izegem Provincieraadslid West-Vlaanderen
Zekerheid. Voor Izegem en onze provincie.