Corona – maatregelen sp.a Izegem #makesolidaritygreatagain

April 30, 2020
admin


Inleiding

De coronacrisis schudt ons leven door elkaar op verschillende manieren. Maar één ding is zeker: solidariteit staat in deze tijden centraal en de mensen die ons land recht houden zijn de zorgkundigen, verpleegkundigen, opvoeders in de welzijnssector, arbeiders in de voedingssector, chauffeurs in de transportsector,… en verdienen meer dan ooit ons respect. Niet alleen met dagelijks handgeklap, maar ook met daadwerkelijke actie. We zijn er ons van bewust dat de middelen beperkt zijn, maar net daarom moeten we ze investeren in de meest getroffen sectoren en bij de meest getroffen inwoners. Sommige van deze maatregelen zijn toe te passen volgende week, andere worden later opgenomen. Uiteraard houden we steeds rekening met de instructies vanuit de veiligheidsraad en bovenlokale overheden.

Algemene veiligheid: handhygiëne en social distancing

 • Hoewel de maatregelen in verschillende fasen worden versoepeld en we steeds meer de mogelijkheid krijgen om uit ons kot te komen, is het virus nog niet geweken. Daarom vragen we aan onze stad om op gepaste wijze de nodige maatregelen te nemen naar het waarborgen van de social distancing en de handhygiëne.

  Zo zal er bijvoorbeeld een grote toestroom zijn van mensen bij de start van de scholen. De stad zorgt er voor dat bij de schoolpoort, op het openbaar domein, de nodige mensen aanwezig zijn om te waarschuwen wanneer de nodige afstand niet wordt bewaard en staat ook klaar met ontsmettende handgel.
  Wanneer straks meer mensen gaan werken en terug met de trein en bus op pad gaan doen ze hetzelfde aan het station. Daar kunnen ook mondmaskers worden uitgedeeld voor de mensen die het openbaar vervoer nemen.
  Indien ook de winkels straks open gaan voorziet de stad de nodige preventie en indien nodig handhaving in de winkelstraten. De stad kan hier bijvoorbeeld met een mobiele hygiënesluizen werken en aangepaste straatinrichting om de inwoners veilig te laten shoppen.  
  In het bijzonder vragen we hier om het verloop van de wekelijkse markt grondig te bekijken en ook hier bijvoorbeeld te werken met duidelijke afbakening, eenrichtingsverkeerd

Gezinnen

 • Er wordt een pretpakket voorzien voor elk gezin met kinderen onder de 12 jaar. Deze bieden kinderen en ouders een leuke insteek om de komende weken door te komen en bevorderen ook de vakantie in eigen stad. We denken hierbij aan volgende zaken: een overzichtskaart met de leuke speelplekjes van de stad, een wedstrijd waar kinderen 10 uitdagingen moeten uitvoeren in eigen stad, een gratis zwembeurt, een leuk speelgadget,… Dit zijn echter maar suggesties en we laten de verdere invulling graag over aan de creatievelingen op de vrijetijdsdiensten.

 • Steeds meer ouders krijgen het moeilijk om het hoofd boven water te houden. De combinatie van kinderen thuis met straks ook kinderen naar school en terug opstarten met werken of blijvend thuis telewerken is allesbehalve een evidentie. Daarom is dit een unieke kans om de samenwerking van het Huis van het Kind te gebruiken als een platform om concrete actie te ondernemen. Ouders kunnen daarom gratis 1 uur opvoedingsondersteuning aanvragen. Deze opvoedingsondersteuning wordt aangeboden door één van de partners van het Huis van het Kind die hiervoor vergoed worden door de stad. Een verdere begeleiding wordt dan vergoed door de ouders zelf.
  De sociale dienst gaat in samenwerking met Kind en Gezin op zoek naar de meest kwetsbare ouders en probeert daar ook deze opvoedingsondersteuning te realiseren.

 • Hoewel leerkrachten het beste van zichzelf geven in de vorm van pre – teaching zullen bepaalde kinderen toch geconfronteerd worden met leerachterstand. De stad neemt daarom het voortouw om de verschillende scholen samen te brengen en te bekijken wat hier nodig is. We denken hierbij aan het opstarten van huiswerkbegeleiding, ook doorheen de vakantie met leerkrachten of vrijwilligers of het aanbieden van schoolmateriaal om thuis op een volwaardige manier schoolwerk te kunnen doen.

Voor en door Izegem:

 • Het platform #izegemhelpt is gelanceerd en moeten we blijven behouden, en zelfs nog versterken. Om het platform te blijven onderhouden en vraag en aanbod op elkaar af te stemmen wordt de nodige personeelstijd hiervoor voorzien. Deze persoon zorgt ook voor de nodige begeleiding van deze vrijwilligers.

 • De belronde naar onze oudste inwoners wordt gesmaakt en moeten we dus blijven ondersteunen. We beseffen dat het niet mogelijk is om deze dienstverlening te blijven waarborgen op lange termijn met het huidige personeel. Daarom willen we starten met de omschakeling naar vrijwilligers. Mensen moeten aangeven of ze blijvend willen gecontacteerd worden. De stad engageert zich om een match te vinden bij de vrijwilligers en deze vrijwilligers ook te ondersteunen. Indien mogelijk verlagen we onze leeftijdsgrens verder.

 • We moeten niet onderschatten wat de mentale impact is van deze coronacrisis. Niet alleen voor ouders die misschien nood hebben aan wat ondersteuning, ook alleenstaanden die al weken op een kleine studio leven of iedereen die dit alles moeilijk kan vatten. Daarom stellen we voor om alle klanten van de sociale dienst een gedeeltelijke terugbetaling te geven van kosten die ze maken binnen de geestelijke gezondheidszorg. We zorgen ook voor een algemeen bredere bekendmaking van het aanbod binnen geestelijke gezondheidszorg voor al onze inwoners.
 • Op dit moment ervaren we binnen de sociale dienst weinig extra vragen of intakes. Dit wil echter niet zeggen dat deze niet kunnen komen. Sommigen mensen die nu nog technische werkloos zijn, worden misschien straks toch ontslagen. Op dit moment gaan schuldeisers minder op pad, maar daar zal ook verandering in komen. Daarom start er vanuit de stad een extra campagne om de drempel naar de sociale dienst te verlagen! In het bijzonder openen we ook een chatfunctie op de website waar mensen hun vragen kunnen tellen!

Izegemse verenigingen en organisaties

 • Izegem is een rijke stad wat betreft verenigingen en organisaties. Op verschillende domeinen, voor verschillende leeftijdsgroepen en verspreid over een stad zijn ze actief. Door de coronamaatregelen vallen de meeste van hun activiteiten weg. Niet alleen de (wekelijkse) afspraak met hun leden, maar ook allerhande activiteiten om inkomsten te generen zoals koekjesverkoop, spaghettifestijn,… Daarom vragen we om de subsidies voor al onze verenigingen op z’n minst te bevriezen en dus minimum hetzelfde bedrag als vorig jaar te uit te keren.


Vakantie in eigen stad

De vakantie zal voor veel mensen doorgebracht worden in de eigen stad. Daarom moet de stad op zoek naar een aantal evenementen en activiteiten die coronaproof zijn. We doen hierbij volgende suggesties:

 • Niet alleen de kust wordt bij mooi weer dé trekpleister voor West – Vlaanderen. Ik ben er van overtuigd dat ons zwembad er ook ééntje zal zijn. Hoewel het nu nog niet duidelijk is wat de maatregelen zullen zijn, zal er wellicht een beperkt aantal bezoekers mogelijk zijn. Er zou hierin bijvoorbeeld een systeem kunnen uitgewerkt worden om één voormiddag en één namiddag voorrang te geven aan onze inwoners.

 • Naast cultuurstad is Izegem vooral ook een sportstad. Daarom stellen we in samenwerking met de Izegemse sportclubs voor om doorheen de zomer verschillende initiatielessen te organiseren voor jong en oud tegen een voordelig tarief. Op die manier blijven we niet alleen werken aan het psychisch welzijn van het onze inwoners, maar ook aan het fysieke welzijn.

 • We hopen dat onze kinderen deze zomer een fantastische vakantie mogen beleven op de speelpleinwerking, op sportkamp, op kamp met de jeugdbeweging, op vakantiekamp,… Om deze organisaties en verenigingen te ondersteunen voorziet de stad een pakket om de nodige hygiëne te waarborgen. We denken hierbij terug aan handgel, ontsmettingsmiddel, mondmaskers,…
 • Met de Groenvisie hebben we een duidelijk plan waar we met onze stad naar toe willen. Om onze inwoners bekijken we om versneld werk te maken van de inrichting van aantal groene plekjes in onze stad. We denken daarbij in eerste instantie aan het Patersdomein en de site Ten Bos. Daarnaast kan ook ingezet worden op de bekendmaking van minder gekende “groene plekjes”.

Lokale handelaars

 • We zijn een koele minnaar van de Izegembon, maar het kan een eerste aanzet zijn om op korte termijn een injectie te geven bij onze lokale handelaars. We stellen voor dat hier de aandacht gaat naar de meest getroffen handelaars namelijk de horeca.
  Daarnaast zien we deze bon graag in een meer duurzaam karakter om zo op langere termijn onze lokale handelaar in de kijker te zetten. De bijdrage van de stad valt uiteraard weg, maar de bon kan blijven bestaan. In combinatie met de spaarkaart kan ook de stad blijvend investeren in klantenbinding. Een doorgedreven samenwerking met alle handelaars is hierin een absolute must.

 • Het zal nog even duren voor we gezellig op een terrasje kunnen zitten of lekker op restaurant kunnen gaan en dan nog zal het onder bijzonder voorwaarden zijn. We stellen voor om per zaak te bekijken om de terras uit te breiden zodat de horeca meer mensen kan ontvangen, maar alsnog de social distancing kan bewaren.

Personeel

 • De druk bij het personeel is groot; in het bijzonder bij de werknemers binnen de dienst Zorg. Daarom stellen we voor om – net zoals naar onze burgers – extra psychologische ondersteuning te voorzien voor al onze personeelsleden. Dit kan mits de nodige ondersteuning van externen georganiseerd worden vanuit de personeelsdienst.

Tot slot

We hebben de start gemist om op een constructieve manier deze crisis aan te pakken. Toch willen we vanuit sp.a blijven meedenken hoe we het voor onze Izegemnaar zo goed mogelijk kunnen aanpakken, uiteraard rekening houdend met het budget en de andere projecten die nog komende zijn de volgende jaren. Wij zien dit alvast als een unieke kans om verder te kijken dan de politieke kleur en op een waardige en respectvolle manier aan politiek te doen. We vragen dan ook om via een wekelijkse vergadering met de fractieleiders een stand van zaken te krijgen omtrent de toestand van de crisis in onze stad en de verdere uitrol van de maatregelen.

Geen reacties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Gemeenteraadslid Izegem Provincieraadslid West-Vlaanderen
Zekerheid. Voor Izegem en onze provincie.